Szczęśliwego Nowego Roku!

Niech w Nowym Roku świat będzie dla Państwa pełen ciepła, radości i przyjaciół, a w Państwa domu nigdy nie zabraknie miłości i zrozumienia.

Życzymy, aby Nowy 2021 Rok pozbawiony był przykrości, a składał się jedynie z sukcesów i szczęśliwych chwil.

Continue reading...

Wraca kształcenie praktyczne

Od 30 listopada 2020 r. Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Źródło informacji: https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna-w-szkolach-przedluzona-do-3-stycznia-2021-r

Continue reading...

Odszedł od nas Józef Januszkiewicz

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 20.11.2020 zmarł Józef Januszkiewicz, Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Krotoszynie, Prezes Krotoszyńskiej Izby Rzemieślniczej.

Uroczystość pogrzebowa została zaplanowana na 25 listopada na godzinę 11:00 i odbędzie się w Kościele Rzymskokatolickim pw. Wniebowzięcia NMP w

Continue reading...

Wręczenie świadectw czeladniczych

W piątek, 25 września, w budynku Cechu Rzemiosł Różnych w Krotoszynie odbyła się uroczystość wręczenia świadectw czeladniczych. Ze względu na panujące w tym roku warunki, w uroczystym wręczeniu świadectw i pasowaniu na czeladnika udział brało 20 młodych, wyszkolonych w różnych

Continue reading...

Ważna informacja

Uczniowie z dniem 29 czerwca 2020 roku mogą wrócić do nauki zawodu w zakładach pracy.

Uprzejmie informuję, że od 29 czerwca br. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami.

Oznacza to, że uczniowie

Continue reading...