Zarząd

józef januszkiewicz

Starszy Cechu Rzemiosł Rożnych Prezes Krotoszyńskiej Izby Rzemieślniczej

ryszard kostka

I Podstarszy Cechu Rzemiosł Różnych Starszy Cechu Mechaników i Ślusarzy

Adam sowiński

II Podstarszy Cechu Rzemiosł Różnych Zastępca Prezesa Krotoszyńskiej Izby Rzemieślniczej Starszy Cechu Stolarzy, Cieśli i Tapicerów

marek duczmal

Sekretarz Cechu Rzemiosł Różnych

krzysztof łyskawa

Skarbnik Cechu Rzemiosł Różnych Sekretarz Krotoszyńskiej Izby Rzemieślniczej Starszy Cechu Cukierników i Piekarzy Sekretarz Komisji Rewizyjnej

marianna gacka

Przewodnicząca Sądu Cechowego

danuta napierała - marcinkowska

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

andrzej robaszkiewicz

Członek Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych

stanisław gdynia

Członek Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych

marek wojciechowski

Członek Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych Podstarszy Cechu Mechaników i Ślusarzy

karol januszkiewicz

Członek Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych

roman włodarczyk

Członek Zarządu Krotoszyńskiej Izby Rzemieślniczej Członek Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych Członek Sądu Cechowego

tadeusz kierakowicz

Członek Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych Członek Komisji Rewizyjnej

eugeniusz grześkowiak

Członek Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych Starszy Cechu Budowlanego

mgr Daria Szpurtacz

Dyrektor Cechu Rzemiosł Różnych