Zarząd

józef januszkiewicz

Starszy Cechu Rzemiosł Rożnych

Prezes Krotoszyńskiej Izby Rzemieślniczej

ryszard kostka

I Podstarszy Cechu Rzemiosł Różnych

Starszy Cechu Mechaników i Ślusarzy

Adam sowiński

II Podstarszy Cechu Rzemiosł Różnych

Zastępca Prezesa Krotoszyńskiej Izby Rzemieślniczej

Starszy Cechu Stolarzy, Cieśli i Tapicerów

marek duczmal

Sekretarz Cechu Rzemiosł Różnych

krzysztof łyskawa

Skarbnik Cechu Rzemiosł Różnych

Sekretarz Krotoszyńskiej Izby Rzemieślniczej

Starszy Cechu Cukierników i Piekarzy

Sekretarz Komisji Rewizyjnej

marianna gacka

Przewodnicząca Sądu Cechowego

danuta napierała - marcinkowska

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

andrzej robaszkiewicz

Członek Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych

stanisław gdynia

Członek Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych

marek wojciechowski

Członek Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych

Podstarszy Cechu Mechaników i Ślusarzy

karol januszkiewicz

Członek Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych

roman włodarczyk

Członek Zarządu Krotoszyńskiej Izby Rzemieślniczej

Członek Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych

Członek Sądu Cechowego

tadeusz kierakowicz

Członek Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych

Członek Komisji Rewizyjnej

eugeniusz grześkowiak

Członek Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych

Starszy Cechu Budowlanego

mgr Daria Szpurtacz

Dyrektor Cechu Rzemiosł RóżnychDyrektor