Zarząd KIRz

 karol januszkiewicz

Prezes Krotoszyńskiej Izby Rzemieślniczej

marek  pauliński

Zastępca Prezesa Krotoszyńskiej Izby Rzemieślniczej

 michał łyskawa

Sekretarz Krotoszyńskiej Izby Rzemieślniczej

Roman włodarczyk

Członek Zarządu Krotoszyńskiej Izby Rzemieślniczej

marek duczmal

Członek Zarządu Krotoszyńskiej Izby Rzemieślniczej

ireneusz szlachta

Członek Zarządu Krotoszyńskiej Izby Rzemieślniczej

marek pachciarz

Członek Zarządu Krotoszyńskiej Izby Rzemieślniczej

stanisław gdynia

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej