Zarząd KIRz

józef januszkiewicz

Prezes Krotoszyńskiej Izby Rzemieślniczej

Starszy Cechu Rzemiosł Rożnych

adam sowiński

Zastępca Prezesa Krotoszyńskiej Izby Rzemieślniczej

II Podstarszy Cechu Rzemiosł Różnych

Starszy Cechu Stolarzy, Cieśli i Tapicerów

krzysztof łyskawa

Sekretarz Krotoszyńskiej Izby Rzemieślniczej

Skarbnik Cechu Rzemiosł Różnych

Starszy Cechu Cukierników i Piekarzy

Sekretarz Komisji Rewizyjnej

Roman włodarczyk

Członek Zarządu Krotoszyńskiej Izby Rzemieślniczej

Członek Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych

marek pauliński

Członek Zarządu Krotoszyńskiej Izby Rzemieślniczej