Historia Cechu
 Historia Cechu
 W 1953 roku w miejsce Cechów Branżowych został powołany na
Powiat Krotoszyński Cech Rzemiosł Różnych, zrzeszający wszystkie branże
rzemiosła. Cech liczył wówczas ponad 300 członków.

9 grudnia 1956 roku w wolnych wyborach został wybrany nowy
Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych. Pod koniec marca 1958 r. Cech liczył 506
członków.


Walne zebranie 16 listopada 1958 roku podjęło uchwałę o
ufundowaniu sztandaru ze składek członkowskich rzemieślników. Sztandar został
poświęcony 16 sierpnia 1959 roku i przekazany Cechowi podczas uroczystej
akademii w powiatowym domu kultury.

14 lutego 1960 r. postanowiono rozpocząć starania o kupno
działki pod budowę Domu Rzemiosła. Zawiązano Komitet kupna.

W 1961 spośród członków Cechu powstała spółdzielnia Zaopatrzenia
i Zbytu Usług, która pozwoliła rozwinąć produkcję i usługi Rzemiosłu Cechowemu.

Uchwała walnego zgromadzenia delegatów Cechu z dnia 11 marca
1962 r. upoważniła Zarząd Cechu wraz z Komitetem do zakupu działki i
rozpoczęcia budowy.

W lipcu 1962 r. aktem notarialnym za kwotę 67 000
złotych Cech zakupił działkę. Z posiadanych funduszy zakupiono też cegły, wapno
i zmagazynowano je na kupionym gruncie. Równocześnie przeniesiono biuro Cechu z
Al. Powstańców Wlkp. do budynku sąsiadującego z działką, czyli bliźniaczego
budynku obok poczty i fotografa.

4 marca 1963 r. uchwała walnego zgromadzenia zobowiązała
członków Cechu do przepracowania społecznie co najmniej 8 godzin oraz
podniesiono składkę miesięczną członków z przeznaczeniem na fundusz
budowy.  Projekt opracował architekt
powiatowy inż. Edward Skiba, przy udziale budowniczego Zenona Michałowicza. Drugi
projekt zyskał akceptację i zezwolenie na budowę.2 września 1963 r. rozpoczęto pierwsze wykopy pod fundamenty
mającego powstać Domu Cechowego.

17 października 1963 nastąpiło uroczyste wmurowanie aktu
erekcyjnego. Do końca sezonu budowlanego ukończono mury parteru oraz położono i
zalano stropy. W okresie zimy 1963/64 zgromadzono potrzebne do dalszej budowy
materiały. Wiosną 1964 ruszyły dalsze prace murarskie. Rosły mury pierwszego i
drugiego piętra, które wykonano jesienią tego roku.

25 września 1965 r. oddano do użytku Dom Cechowy.

W 1966 swój sztandar ufundowały sobie Rzemiosła Drzewne, do
których zaliczali się Stolarze, Cieśle i Kołodzieje.

W 1967 z dobrowolnych wpłat członków ufundowano drugi
sztandar Cechu. Sztandar został uroczyście wręczony podczas Akademii w dniu 21
października 1967 roku.

W roku 1968 krotoszyński Cech Rzemiosł Różnych liczył 590
członków prowadzących samodzielnie warsztaty i zakłady, które łącznie
zatrudniały 1192 rzemieślników w tym 454 szkolących się uczniów.

W 1969 Cech Rzemiosł Różnych w Krotoszynie objął patronat nad
Zasadniczą Szkołą Zawodową.

Jesienią 1972 r. podjęto uchwałę o rozbudowie Domu Cechu,
dobudowaniu do klatki schodowej i korytarza dodatkowych pomieszczeń na wysokość
3 kondygnacji.

Jesienią 1973 r. przybudówka w stanie surowym była pod dachem a
w 1974 roku oddano nowe pomieszczenia do użytku.

28 października 1973 roku obchodzono 20 - lecie Cechu
Rzemiosł Różnych w Krotoszynie. Najbardziej zasłużeni działacze otrzymali łącznie
8 honorowych odznaczeń CZR oraz 8 złotych i 21 srebrnych jubileuszowych
odznaczeń Izby Rzemieślniczej w Poznaniu.

Od 1981 roku istnieje i działa przy Cechu koło Kobiet
Rzemieślniczek, które odbywa comiesięczne spotkania

.26 listopada 1983 r. obchodzono uroczystość 30 – lecia
istnienia CRR w Krotoszynie. Natomiast w 1985 przypadała 20. rocznica oddania
do użytku Domu Cechowego. Zorganizowano z tej okazji wystawę wyrobów
rzemieślniczych i prac uczniowskich.


1993 to rok 40-lecia istnienia Cechu Rzemiosł Różnych w
Krotoszynie.

20.10.2003 – 70-lecie Związku Rzemiosła Polskiego

2006 – 40-lecie budowy Domu Cechu , wręczono odznaczenia
budowniczym domu Cechu.

 2008 – 55 lecie CRR Krotoszyn. Zarząd Cechu podejmuje
działania w celu otwarcia Ośrodka Doskonalenia i dokształcania Zawodowego przy
Cechu.

2011 – Starszy Cechu, Józef Januszkiewicz został wybrany
Prezesem Izby Rzemieślniczej w Kaliszu oraz został powołany do komisji Dialogu
Społecznego do spraw Oświaty.

2013 – 60-lecie CRR Krotoszyn

2015 – 50 lat domu Cechowego

2016 – 25 lecie Funkcji Starszego Cechu Józefa Januszkiewicza,
CRR Krotoszyn został wyróżniony ,,Dębem Krotoszyńskim”  w kategorii Oświata , dąb został wkopany na
placu cechowym

Listopad 2015 – otwarcie Izby Rzemieślniczej. CRR Krotoszyn
rezygnuje z członkostwa w Izbie Rzemieślniczej w Kaliszu i zostaje członkiem
Krotoszyńskiej Izby Rzemieślniczej.IMG_20200114_131314 (2)
IMG_20200114_131355 (2)
IMG_20200114_131401 (2)
IMG_20200114_131449 (2)
IMG_20200114_131509 (2)
IMG_20200114_131614 (2)
IMG_20200114_131619 (2)
IMG_20200114_131625 (2)
previous arrow
next arrow
IMG_20200114_131314 (2)
IMG_20200114_131355 (2)
IMG_20200114_131401 (2)
IMG_20200114_131449 (2)
IMG_20200114_131509 (2)
IMG_20200114_131614 (2)
IMG_20200114_131619 (2)
IMG_20200114_131625 (2)
previous arrow
next arrow