Dołącz do nas – Pracodawcy

DOŁĄCZ DO NAS - PRZYNALEŻNOŚĆ DO CECHU

Pracodawcy, którzy wyrażają chęć dołączenia do firm zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Różnych w Krotoszynie proszeni są o przedłożenie poniższych dokumentów:
1. Ankieta (do pobrania)
2. Deklaracja Przynależności (do pobrania)
3. Wpis do ewidencji o działalności gospodarczej z CE i DG
4. Kopia świadectwa ukończenia szkoły
5. Uprawnienia do szkolenia uczniów młodocianych (dyplom mistrz, itp.)
6. Zaświadczenie o ukończonym kursie pedagogicznym.
O przynależności zadecyduje Zarząd Cechu w trakcie posiedzenia Zarządu, po którym zainteresowany otrzyma zawiadomienie.
Nowo przyjęty członek ma obowiązek zapłacić składkę członkowską.