Krotoszyńska Izba na spotkaniu opłatkowym w Dolnośląskiej Izbie Rzemieślniczej

12 grudnia 2022 podczas spotkania opłatkowego, organizowanego przez Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą we Wrocławiu wraz z Zachodnią Izbą Gospodarczą i Dolnośląską Lożą Business Centre Club miało miejsce wręczenia Tytułu Honorowego Mistrza. Został on przyznany Pani Elżbiecie Jaworowicz, nadając jej tytuł Mistrzyni Wrażliwości Społecznej. Zaproszony na spotkanie został Prezes naszej Izby Karol Januszkiewicz. Oto krótka relacja fotograficzna z tego wydarzenia.