Zajęcia praktyczne młodocianych pracowników

Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika. Podstawa

Continue reading...

Kursy zawodowe od 31 stycznia do 25 lutego 2022 odbędą się zdalnie

Szanowni Państwo,w odniesieniu do informacji z dnia dzisiejszego i podpisania przez Ministra rozporządzenia:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nauka-zdalna-do-konca-ferii-zimowych–gotowe-przepisy

informujemy, że kursy zaplanowane w terminie od 31 stycznia do 25 lutego 2022, realizowane będą w trybie zdalnym przez naszą placówkę. Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji

Continue reading...

Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2021 r.

Continue reading...

EGZAMINY CZELADNICZE 2022

Uwaga uczniowie przystępujący w tym roku do egzaminu czeladniczego!

Macie czas do 28 lutego 2022 na złożenie wniosku o przystąpienie do egzaminu czeladniczego. Wniosek można pobrać w biurze Cechu Rzemiosł Różnych w Krotoszynie, ul. Floriańska 8, I piętro lub poniżej:

Continue reading...