EGZAMINY CZELADNICZE 2022

Uwaga uczniowie przystępujący w tym roku do egzaminu czeladniczego!

Macie czas do 28 lutego 2022 na złożenie wniosku o przystąpienie do egzaminu czeladniczego. Wniosek można pobrać w biurze Cechu Rzemiosł Różnych w Krotoszynie, ul. Floriańska 8, I piętro lub poniżej:

Wymagane dokumenty do egzaminu czeladniczego:

  1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego
  2. Fotografia (aktualna, czytelnie podpisana, format 35x45mm)
  3. Oryginał dowodu opłaty egzaminacyjnej z podaniem imienia i nazwiska zdającego, dokonanej wyłącznie na podany na naszym wniosku rachunek bankowy
  4. Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku niepełnoletnich kandydatów do egzaminów.

Młodociani pracownicy

  1. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego wraz z zaświadczeniem nauki zawodu wystawionym przez pracodawcę i potwierdzonym przez cech (jeżeli pracodawca jest członkiem cechu)
  2. W przypadku zaliczenia nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz z świadectwami pracy.

Koszty egzaminu w pierwszym wyznaczonym terminie pokrywa pracodawca.

Stawki obowiązujące od 21 stycznia 2022 roku:

za egzamin czeladniczy760,71 zł
za egzamin mistrzowski1521,43 zł
za egzamin sprawdzający271,68 zł