Pociąg dla Łukasza

Nasze Centrum Kształcenia zostało nominowane przez ZSP 3 w Krotoszynie do wyzwania #pociągdlalukasza. Akcja ma zachęcić do wsparcia koźminianina Łukasza Łukomskiego, który choruje na glejaka wielopostaciowego IV stopnia i zbiera pieniądze na immunoterapię w Niemczech.

Wpłat można dokonywać na stronie

Continue reading...

Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego” dla Centrum Kształcenia Zawodowego w Krotoszynie

W miniony piątek, 10 listopada 2023 roku, w I Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie, odbyła się uroczysta 66. sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego z okazji 25-lecia istnienia samorządu.

Sesja rozpoczęła się stwierdzeniem kworum przez przewodniczącego Rady Powiatu Krotoszyńskiego Juliusza

Continue reading...

Wynagrodzenie młodocianych

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

Przeciętne wynagrodzenie

Continue reading...