Uwaga Pracodawcy! Zbliża się termin składania wniosków o refundację wynagrodzeń młodocianych.

Przypominamy, iż zbliża się termin składania wniosków w sprawie refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników do Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Kaliszu. Pracodawcy składają wniosek na uczniów, z którymi podpisali umowę kształcenia zawodowego w roku szkolnym 2021/2022.

Dokumenty o zawarcie umowy

Continue reading...

Wręczenie świadectw czeladniczych

W piątek, 08 października, w niedawno wyremontowanej auli Cechu Rzemiosł Różnych w Krotoszynie, odbyła się uroczystość wręczenia świadectw czeladniczych oraz tradycyjne pasowanie na czeladnika. W tym roku w ceremonii udział brało 12 młodych, wyszkolonych w różnych zawodach uczniów, którzy z

Continue reading...

Projekt ,,Zawodowcy przyszłości” rozpoczęty!

28 czerwca br. uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Krotoszynie, przy współpracy z Cechem Rzemiosł Różnych w Krotoszynie, rozpoczęli miesięczny płatny staż zawodowy z projektu ,,Zawodowcy przyszłości”. Stażyści będą podnosić swoje kwalifikacje zawodowe w zakładach rzemieślniczych zrzeszonych w Cechu

Continue reading...

Praktyczna nauka zawodu – praktyki zawodowe

Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, od 26 kwietnia będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze.

Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) będą mogły być prowadzone stacjonarnie u pracodawców

Continue reading...