Wraca kształcenie praktyczne

Od 30 listopada 2020 r. Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Źródło informacji: https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna-w-szkolach-przedluzona-do-3-stycznia-2021-r

Continue reading...

Odszedł od nas Józef Januszkiewicz

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 20.11.2020 zmarł Józef Januszkiewicz, Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Krotoszynie, Prezes Krotoszyńskiej Izby Rzemieślniczej.

Uroczystość pogrzebowa została zaplanowana na 25 listopada na godzinę 11:00 i odbędzie się w Kościele Rzymskokatolickim pw. Wniebowzięcia NMP w

Continue reading...