Konkurs o tytuł „Lidera Kształcenia Dualnego w Rzemiośle”

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu w partnerstwie z Izbą Rzemieślniczą w Kaliszu oraz Krotoszyńską Izbą Rzemieślniczą serdecznie zapraszają do udziału w Konkursie o tytuł „Lidera Kształcenia Dualnego w Rzemiośle”.

Przedsięwzięcie ma na celu rozwój i promocję rzemiosła, kształcenia zawodowego prowadzonego na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w rzemieślniczym modelu kształcenia, docenienie firm i osób zaangażowanych w edukację zawodową oraz wyróżnienie najlepszych pracodawców, którzy stanowią pozytywne wzorce, m. in. w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, szkolenia pracowników oraz wpływu na lokalne środowisko.

Konkurs dedykowany jest rzemieślnikom zrzeszonym w Cechach z terenu działania WIR w Poznaniu, Izby Rzemieślniczej w Kaliszu oraz Krotoszyńskiej Izby Rzemieślniczej. Rozgrywany jest w dwóch kategoriach – „Lidera Kształcenia Dualnego w Rzemiośle w kategorii mikroprzedsiębiorstwo”, które zatrudnia do 9 pracowników oraz „Lidera Kształcenia Dualnego w Rzemiośle w kategorii małe i średnie przedsiębiorstwo”, które łącznie posiada do 249 zatrudnionych.

Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań określonych w Regulaminie oraz wypełnienie do 30 września 2024 r. elektronicznego wniosku dostępnego pod linkiem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0MIA3FDL13qiFK7lzboP_0hQNzW4iW6s7wqQW1oO1tkU9sA/formResponse

oraz przesłanie skanów dokumentów potwierdzających osiągnięcia firmy, załączając pliki do wypełnianego wniosku.

Po dokonaniu zgłoszenia kandydata wnioskodawca otrzyma e-mail informujący o zapisaniu kandydata wraz z linkiem do edycji wniosku. W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku, wnioskodawca zostanie poproszony o elektroniczne uzupełnienie wniosku. Niepodanie danych osobowych we wniosku i nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Rozstrzygnięcie Konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród nastąpi do końca roku kalendarzowego.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Przystąpić do Konkursu może firma, która:

 • w roku kalendarzowym poprzedzającym rok przeprowadzenia konkursu oraz bieżącym była i  jest członkiem cechu zrzeszonego w WIR w Poznaniu,
 • terminowo reguluje zobowiązania publiczno-prawne,
 • wyróżnia się na niwie pedagogicznej, prowadząc przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników oraz osiąga wysokie efekty kształcenia,
 • inwestuje w rozwój firmy,
 • utrzymuje stały poziom zatrudnienia lub tworzy nowe miejsca pracy,
 • stosuje zasady uczciwej konkurencji,
 • aktywnie uczestniczy w działalności struktur organizacyjnych rzemiosła,
 • angażuje się w działalność na rzecz lokalnej społeczności,
 • posiada certyfikaty, wyróżnienia, nagrody.

Zgłoszenia kandydatów do Konkursu „Lider Kształcenia Dualnego w Rzemiośle” dokonać mogą następujący wnioskodawcy:

 • Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, Izba Rzemieślnicza w Kaliszu oraz Krotoszyńska Izba Rzemieślnicza,
 • Cechy zrzeszone w WIR w Poznaniu, Izbie Rzemieślniczej w Kaliszu oraz w Krotoszyńskiej Izbie Rzemieślniczej,
 • Rzemieślnicy,
 • Szkoły branżowe,
 • Jednostki zaangażowane w kształcenie zawodowe z terenu działania WIR w Poznaniu.

Nadanie tytułów i uroczyste wręczenie nagród jest wydarzeniem publicznym promującym laureatów, wyróżnionych i WIR w Poznaniu, Izbę Rzemieślniczą w Kaliszu oraz Krotoszyńską Izbę Rzemieślniczą. Zwycięzcy Konkursu otrzymają tytuł „Lidera Kształcenia Dualnego w Rzemiośle w kategorii mikroprzedsiębiorstwo” oraz „Lidera Kształcenia Dualnego w Rzemiośle w kategorii małe i średnie przedsiębiorstwo”, pamiątkową statuetkę oraz nagrodę.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie!

Poniżej prezentujemy zeszłorocznych laureatów Konkursu:

https://www.irpoznan.com.pl/wiadomosc,zwyciezcy-lider-ksztalcenia-dualnego-w-rzemiosle.html