Gala wręczenia nagród w konkursie „Wielkopolski Mistrz oraz Czeladnik Roku” – Edycja 2021

Czwartą już edycję konkursu „Wielkopolski Mistrz oraz Czeladnik Roku” podsumowano podczas uroczystej gali wręczenia nagród, która odbyła się 12 grudnia 2022 roku w Zespole Szkół Przyrodniczych w Poznaniu. Wydarzenie wyczekiwane i uroczyście obchodzone poprowadziła przewodnicząca kapituły konkursowej i dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki UMWW w Poznaniu pan Dorota Kinal.

Zamysłem organizatorów i główną ideą konkursu „Wielkopolski Mistrz oraz Czeladnik Roku” jest promocja szkolnictwa zawodowego i zawodów rzemieślniczych oraz docenienie najlepszych Wielkopolskich Rzemieślników. Nagrodzono i wyróżniono Mistrzów oraz Czeladników, którzy zdobyli kwalifikacje zawodowe potwierdzone egzaminem przed Izbą Rzemieślniczą w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia konkursu.

Kapituła tegorocznego Konkursu wyłoniła zwycięzców i wyróżnionych, łącznie 16 osób, w tym 10 czeladników i 6 mistrzów w zawodach rzemieślniczych. Do Laureatów i wyróżnionych powędrowały pamiątkowe statuetki, listy gratulacyjne oraz nagrody finansowe. W kat. Mistrz uhonorowano wyróżnieniami trzy osoby i trzy kolejne nagrodami głównymi, natomiast w kat. Czeladnik roku 2021 wręczono 7 wyróżnień i 3 nagrody główne.

Organizatorem konkursu jest Zarząd Województwa wielkopolskiego, koordynatorem Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, a współorganizatorami Centra Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego, Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, Izba Rzemieślnicza w Kaliszu oraz nasza Krotoszyńska Izba Rzemieślnicza. Na wydarzeniu reprezentowali nas, Pan Marek Pauliński Wiceprezes Krotoszyńskiej Izby Rzemieślniczej, oraz Michał Łyskawa Sekretarz Izby.