I Kongres Kształcenia Dualnego

8 grudnia przedstawiciele naszej Izby i Cechu brali udział w I Kongresie Kształcenia Dualnego. Kongres ten to pierwsza ogólnopolska konferencja tematyczna, której celem była debata przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za tworzenie warunków dla kształcenia dualnego, prowadzonego przemiennie w szkole oraz miejscu pracy.   Symbioza  naszych 3 jednostek, Cechu, Izby i Centrum sprawia, że kładziemy duży nacisk na doskonalenie kształcenia dualnego i angażujemy się w pełni w projekty o tej tematyce.