Wraca kształcenie praktyczne

Od 30 listopada 2020 r. Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Źródło informacji: https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna-w-szkolach-przedluzona-do-3-stycznia-2021-r

Czytaj dalej...

Odszedł od nas Józef Januszkiewicz

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 20.11.2020 zmarł Józef Januszkiewicz, Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Krotoszynie, Prezes Krotoszyńskiej Izby Rzemieślniczej.

Uroczystość pogrzebowa została zaplanowana na 25 listopada na godzinę 11:00 i odbędzie się w Kościele Rzymskokatolickim pw. Wniebowzięcia NMP w

Czytaj dalej...

Rozstrzygnięcie gry miejskiej „NOC ZAWODÓW”

W październiku 2020 r. została zakończona gra miejska „Noc zawodów”, której organizatorem był Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie, a współorganizatorem – Krotoszyńska Izba Rzemieślnicza.

Gra skierowana była dla uczniów klas 7 i 8 szkół

Czytaj dalej...

Wręczenie świadectw czeladniczych

W piątek, 25 września, w budynku Cechu Rzemiosł Różnych w Krotoszynie odbyła się uroczystość wręczenia świadectw czeladniczych. Ze względu na panujące w tym roku warunki, w uroczystym wręczeniu świadectw i pasowaniu na czeladnika udział brało 20 młodych, wyszkolonych w różnych

Czytaj dalej...

Ważna informacja

Uczniowie z dniem 29 czerwca 2020 roku mogą wrócić do nauki zawodu w zakładach pracy.

Uprzejmie informuję, że od 29 czerwca br. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami.

Oznacza to, że uczniowie

Czytaj dalej...

Odmrażanie gospodarki a pracownicy młodociani

Z informacji otrzymanych od Ministra Edukacji Narodowej – w ramach III etapu odmrażania gospodarki i powrotu do normalnego życia gospodarczego – do pracy mają stopniowo wracać szkoły podstawowe i średnie.

Od poniedziałku 18 maja umożliwione jest prowadzenie zajęć praktycznych z

Czytaj dalej...