IV etap wdrożenia PPK

W 2019 r. weszła w życie ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), realizowana w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania, dostępny dla wszystkich osób zatrudnionych. Jest on tworzony nie przez samego pracownika, lecz wspólnie – przy jednoczesnym udziale pracodawców oraz państwa

1 stycznia 2021 roku rozpoczął się IV, ostatni etap wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych w tzw. pozostałych podmiotach zatrudniających, tj. w firmach, w których stan zatrudnienia na 31 grudnia 2019 roku wynosił poniżej 20 osób, a także w jednostkach sektora finansów publicznych.

Pod poniższym linkiem znajdą Państwo najważniejsze informacje na temat wprowadzenia PPK: https://www.mojeppk.pl/dla-pracodawcy/5-krokow-do-ppk.html