Szczepienia instruktorów praktycznej nauki zawodu uczniów ZSP nr 3 w Krotoszynie

Instruktorów praktycznej nauki zawodu dla młodocianych pracowników – uczniów Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie zainteresowanych szczepieniem przeciw COVID-19  prosimy o zgłaszanie chęci zaszczepienia się na adres mailowy sekretariat@zsp3.com.pl  do dnia 09.02.2021r. do godziny 12.00.

Prosimy o podanie danych :

Imię i nazwisko

PESEL

Miejsce urodzenia

Numer telefonu komórkowego