Wręczenie świadectw czeladniczych

W piątek, 25 września, w budynku Cechu Rzemiosł Różnych w Krotoszynie odbyła się uroczystość wręczenia świadectw czeladniczych. Ze względu na panujące w tym roku warunki, w uroczystym wręczeniu świadectw i pasowaniu na czeladnika udział brało 20 młodych, wyszkolonych w różnych zawodach uczniów, którzy z na egzaminie uzyskali ocenę bardzo dobrą i celującą. Pasowania dokonali Zastępca Prezesa Krotoszyńskiej Izby Rzemieślniczej – Adam Sowiński i Ireneusz Szlachta. Świadectwa czeladnicze oraz ozdobne dyplomy i upominki wręczali Józef Januszkiewicz oraz Daria Szpurtacz.

Ceremonie rozpoczęła Patrycja Puźniak, a kolejno głos zabrali, Prezes Krotoszyńskiej Izby Rzemieślniczej – Józef Januszkiewicz, Dyrektor Biura Cechu – Daria Szpurtacz, w imieniu Starosty krotoszyńskiego, Naczelnik Wydziału Oświaty, kultury i sportu – Przemysław Wójcik.

Przedstawicielom firm, które przyjęły uczniów na praktyczną naukę zawodu, wręczono podziękowania za daną szansę nauki i zbierania doświadczeń zawodowych. W imieniu pracodawców głos zabrał Ryszard Kostka, I Podstarszy Cechu Rzemiosł Różnych oraz Starszy Cechu Mechaników i Ślusarzy.

Gratulujemy wszystkim młodym fachowcom i życzymy realizacji wszystkich planów zawodowych.