Rozstrzygnięcie gry miejskiej „NOC ZAWODÓW”

W październiku 2020 r. została zakończona gra miejska „Noc zawodów”, której organizatorem był Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie, a współorganizatorem – Krotoszyńska Izba Rzemieślnicza.

Gra skierowana była dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych z terenu powiatu krotoszyńskiego. Uczestniczyły w niej 5-osobowe zespoły złożone z opiekuna i 4 uczniów. Gra polegała na podążaniu według wskazówek, rozwiązywaniu po drodze przygotowanych zagadek i odnajdywaniu ciekawych miejsc, w których były ukryte hasła. Uczestnicy wykonywali zadania dotyczące pracodawców i rzemieślników współpracujących ze szkołą, przygotowali prezentacje multimedialne o szkole oraz zakładach pracy i kierunkach kształcenia, a następnie przekazywali zdobyte informacje uczniom w szkołach, do których uczęszczali.

Celem akcji było pogłębianie wiedzy na temat różnych zawodów, ale również rozwijanie kreatywności, umiejętności logicznego myślenia oraz kształtowanie umiejętności dobrej organizacji zadań własnych.

Spośród wszystkich uczestników, którzy wzięli udział w grze, wyłoniono zwycięskie drużyny, które najlepiej wykonały wskazane zadania:

Miejsce I – Szkoła Podstawowa nr 7 im. H. Jordana w Krotoszynie z Oddziałami Integracyjnymi

Miejsce II – Szkoła Podstawowa w Kobylinie

Miejsce III – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie.

Główną nagrodą był laptop oraz zegarki smartwatch dla uczestników, które ufundowali Zespół Szkół Ponadpodstawowych numer 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie oraz Krotoszyńska Izba Rzemieślnicza.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania za zaangażowanie i owocną współpracę dla wszystkich uczestników gry oraz dla partnerów tej inicjatywy, którymi są: Fugor, MAHLE, Jotkel, Bosch Car Service, Agnieszka Selwat Studio Fryzjerskie, Monika Panek – Siudy Butik „Monew”, Morgan i Przyjaciele, Hardbit, Mirosław Wujec Meblostyl, Restauracja Cristal, Cukiernia Łyskawa.