Kształcenie zawodowe – zdalne nauczanie – praktyki.

Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe również w całości przechodzą na zdalne nauczanie.

W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący  młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku  świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.