Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2021 r.

Czytaj dalej...

EGZAMINY CZELADNICZE 2022

Uwaga uczniowie przystępujący w tym roku do egzaminu czeladniczego!

Macie czas do 28 lutego 2022 na złożenie wniosku o przystąpienie do egzaminu czeladniczego. Wniosek można pobrać w biurze Cechu Rzemiosł Różnych w Krotoszynie, ul. Floriańska 8, I piętro lub poniżej:

Czytaj dalej...

Szczęśliwego Nowego Roku!

Niech w Nowym Roku świat będzie dla Państwa pełen ciepła, radości i przyjaciół, a w Państwa domu nigdy nie zabraknie miłości i zrozumienia.

Życzymy, aby Nowy 2022 Rok pozbawiony był przykrości, a składał się jedynie z sukcesów i szczęśliwych chwil.

Czytaj dalej...

AKCJA CHARYTATYWNA „RZEMIEŚLNICY DZIECIOM”

Drodzy Rzemieślnicy, zbliża się czas Świąt Bożego Narodzenia. Mamy okazję, aby wspomóc potrzebujących i nie chodzi tu tylko o dobra materialne ale także o okazanie wsparcia i jedności.

Zapraszamy naszych członków do udziału w akcji charytatywnej skierowanej do wychowanków Domu

Czytaj dalej...