WYNIKI EGZAMINÓW CZELADNICZYCH 2022 I ODBIÓR ŚWIADECTW

Informujemy, że 31 sierpnia zostaną ogłoszone wyniki egzaminów czeladniczych przeprowadzonych w tym roku. Wyniki można będzie sprawdzić na dwa sposoby:

  1. Na tablicy ogłoszeń w Cechu Rzemiosł Różnych I piętro.
  2. Logując się za pomocą danych otrzymanych od nas sms’em w folderze z nazwą swojego zawodu. Oceny podane są pod numerami przyporządkowanymi do świadectwa każdego ucznia np. C111 (również przesłane w sms), ze względu na RODO nie użyto nazwisk zdających:

Odbiór świadectw czeladniczych będzie możliwy od 31 sierpnia w godzinach od 7:15 do 15:00 w biurze Cechu na I piętrze.  

UCZNIOWIE PRZED OTRZYMANIEM ŚWIADECTWA CZELADNICZEGO BĘDĄ MUSIELI DOSTARCZYĆ NAM KOPIĘ LUB ORYGINAŁ ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY W CELU UZUPEŁNIENIA DOKUMENTACJI. BEZ TEGO ŚWIADECTWO CZELADNICZE NIE ZOSTANIE WYDANE.

Zaświadczenia dla pracodawców wydawane będą od 31 sierpnia w biurze u Pani Barbary Januszkiewicz od 7:15 do 15:00.