Rozdanie dyplomów i pasowanie na czeladnika 2022

W piątek, 09 września, w auli Cechu Rzemiosł Różnych w Krotoszynie, odbyła się uroczystość wręczenia świadectw czeladniczych oraz tradycyjne pasowanie na czeladnika. W tym roku         w ceremonii udział brało 17 wyszkolonych w różnych zawodach uczniów, którzy spośród 250 zdających, na egzaminie uzyskali ocenę bardzo dobrą i celującą.

Ceremonie poprowadziła Patrycja Puźniak specjalista ds. administracji i Public Relations,                a kolejno głos zabrali, Prezes Izby Karol Januszkiewicz, Dyrektor Daria Szpurtacz, Przewodniczący Rady Powiatu Krotoszyńskiego Juliusz Poczta oraz Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Koźminie Wlkp. Ilona Bałoniak, która wyraziła zadowolenie ze współpracy z naszym Centrum Kształcenia Zawodowego, a także w imieniu uczniów dziękowała za przyjazną atmosferę, jaka panuje na naszych kursach zawodowych. Wśród zaproszonych gości znaleźli się oprócz absolwentów, dyrektorzy i przedstawiciele szkół, oraz przewodniczący komisji egzaminacyjnych.

Prezes Karol Januszkiewicz skierował do absolwentów słowa zachęcające ich do dalszej nauki oraz utrzymywania kontaktów z Cechem i odgrywania znaczącej roli w życiu lokalnej społeczności rzemieślników. Daria Szpurtacz podkreśliła, że czas, w którym przyszło młodzieży odbywać kształcenie zawodowe, był wyjątkowo niesprzyjający, zatem mogą być z siebie naprawdę dumni. 

Pasowania na czeladnika dokonał Zastępca Prezesa Krotoszyńskiej Izby Rzemieślniczej – Marek Pauliński. Świadectwa czeladnicze oraz ozdobne dyplomy i upominki wręczali Prezes Krotoszyńskiej Izby Rzemieślniczej Karol Januszkiewicz, Dyrektor Daria Szpurtacz oraz przewodniczący komisji egzaminacyjnych. Przed rozpoczęciem pasowania – tradycyjnie szablą, zapewniliśmy młodych czeladników o jej nieszkodliwości. Ich twarze wyraźnie rozpogodziły się i ochoczo podchodzili do pasowania.  

Kończąc uroczystość, w imieniu Zarządu Krotoszyńskiej Izby Rzemieślniczej, nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego, a także Mistrzów szkolących młodzież, P. Puźniak życzyła absolwentom pomyślności oraz sukcesów w życiu osobistym i zawodowym oraz zaprosiła wszystkich do wspólnej konsumpcji pysznego tortu.