Użytkowanie parkingu Cechu Rzemiosł Różnych w Krotoszynie

Informujemy, iż od 02 sierpnia 2022 decyzją Zarządu dezaktywowano piloty do bramy wjazdowej na parking Cechu. Powodem podjęcia takiej decyzji była dbałość o bezpieczeństwo i porządek.

Osoby uprawnione do wjazdu na parking Cechu, znajdujący się za budynkiem, to przedstawiciele władz statutowych Cechu oraz Izby, wykładowcy zajęć prowadzonych w Centrum Kształcenia Zawodowego, pracownicy biura oraz najemcy.