Ważna informacja dla pracodawców i młodocianych pracowników!

Informujemy, iż do 11 kwietnia br. młodociani pracownicy nie będą odbywać zajęć praktycznych u pracodawców.

Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy. 

Rozporządzenie wchodzi w życie 29 marca 2021 r. 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Rozporządzenie czeka na publikację w Dzienniku Ustaw).