Cech Rzemiosł Różnych w Krotoszynie sponsorem III Powiatowego Konkursu Wiedzy Normalizacyjnej

17.03.2021 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3  odbył się III Powiatowy Konkurs Wiedzy Normalizacyjnej, którego sponsorem był m.in. Cech Rzemiosł Różnych w Krotoszynie.

Konkurs uroczyście otworzyła Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 Izabela Kossakowska oraz Pani Ewa Zielińska, Zastępca Prezesa ds. Relacji Zewnętrznych i Sprzedaży PKN, która łączyła się online. Następnie głos zabrał Wicestarosta Pan Paweł Radojewski.

Po przedstawieniu zasad konkursu uczniowie przystąpili do rozwiązywania testów. Podczas ich sprawdzania przez Komisję Konkursową uczestnicy mieli sposobność wysłuchania prelekcji przygotowanej przez Pana Zygmunta Niechodę.

O zajętych miejscach rozstrzygały zacięte dogrywki oraz pytanie dodatkowe  zadane przez Pana Zbigniewa Niechodę.

Po ostatecznym wyłonieniu zwycięzców uhonorowano uczestników. Podziękowania, dyplomy dla drużyn przekazała Pani Dyrektor Izabela Kossakowska, Pani Daria Szpurtacz, Pani Barbara Wiatrak, Pan Zygmunt Niechoda oraz Pan Paweł Radojewski.