Pracodawco, pamiętaj, niedługo upływa termin składania wniosków do OHP

Przypominamy, że 15 listopada, to ostateczny termin, do którego muszą wpłynąć wnioski w sprawie zawarcia umowy o refundację wynagrodzeń młodocianych pracowników do Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Kaliszu. Liczy się data wpływu dokumentów nie ich wysłania.

Pracodawcy składają wniosek na uczniów, z którymi podpisali umowę o naukę zawodu w roku 2023.

Aby usprawnić pracę związaną z wnioskami o zawarcie umowy o refundację, prosimy, aby dokumenty były układane wg poniższej kolejności:

1. Wniosek o zawarcie umowy,

2. Kopia umowy z młodocianymi o naukę zawodu (jeśli uczeń uczył się w innym zakładzie, świadectwo pracy z poprzedniego zakładu),

3. Dokumenty osoby szkolącej,

4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby szkolącej,

5. Zaświadczenie o otrzymanej pomocy wraz z wykazem innej niż de minimis,

6. Wydruk z SUDOP (System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej-wyszukiwarka pomocy otrzymanej przez Beneficjenta),

7. Formularz o pomocy de minimis,