Zwieńczenie akcji charytatywnej „Rzemieślnicy Dzieciom”

Zgodnie z założeniem, 14 grudnia zakończyliśmy zbiórkę upominków dla dzieci z Domu Dziecka w Górze. Dzięki aktywnemu wsparciu akcji przez naszych Rzemieślników oraz pracowników Cechu, 22 grudnia delegacja z Zarządu Cechu i Izby – Prezes Izby wystąpił incognito jako św. Mikołaj, oraz pracownice biura, odwiedzili wychowanków Domu Dziecka. Każdy otrzymał z rąk Mikołaja prezent na święta. Dzieci miały nie lada uciechę z tej wizyty, chętnie pozowały do pamiątkowego zdjęcia, a w podzięce zaśpiewały kolędę. Z uśmiechniętych twarzy dzieci i młodzieży można było wysnuć wniosek, iż prezenty były trafione i mikołajowie dobrze się spisali.

Podsumowując naszą akcję charytatywną, Rzemieślnicy i pracownicy Cechu, zaopatrzyli w prezenty wszystkie dzieci z Domu Dziecka w Górze, łącznie 28 wychowanków. W tym miejscu chcielibyśmy skierować serdeczne podziękowania dla wszystkich darczyńców:

Michałowi Łyskawie

Justynie Januszkiewicz

Karolowi Januszkiewicz

Ryszardowi Kostce

Eugeniuszowi Grześkowiak

Markowi Paulińskiemu

Markowi Wojciechowskiemu

Dariuszowi Szczęchowi

Renacie Nele

Darii Szpurtacz

Patrycji Puźniak

Joannie Rosik

Barbarze Januszkiewicz

Tadeuszowi Kierakowiczowi

Monice Siudy

Bogdanowi Robakowi

Przemysławowi Nowaczykowi

Danucie Napierale Marcinkowskiej

Romanowi Włodarczykowi

Jadwidze Skrzypczak

Małgorzacie Mądreckiej

Lechowi Adamiakowi

Markowi Pachciarzowi