Wzrost stawek dla pracowników młodocianych od 1 września 2023

Zgodnie z Dz.U. 2023 poz. 1348 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230001348/O/D20231348.pdf

wynagrodzenie młodocianego pracownika w 2023 roku będzie wynosiło:

–    nie mniej niż 8 % w pierwszym roku nauki, czyli ok. 569,94 zł;

–    nie mniej niż 9 % w drugim roku nauki, czyli ok. 641,18 zł;

–    nie mniej niż 10 % w trzecim roku nauki, czyli ok. 712,43 zł.

W czasie przyuczenia do wykonywania określonej pracy wynagrodzenie ma wynosić nie mniej niż 7 proc., a więc ok. 498,70 zł.

Przepisy wchodzą w życie 1 września 2023 roku.

Wprowadza się także przepis przejściowy o stosowaniu od dnia 1 września 2023 r. podwyższonych stawek wynagrodzenia także do młodocianych pracowników zatrudnionych przed dniem 1 września 2023 r. w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu oraz w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

W związku z tym, pracodawcy powinni podpisać najpóźniej we wrześniu z uczniami klas 2 i 3 aneksy do umowy (w 4 kopiach) oraz przekazać po 1 kopii do szkoły ucznia oraz do Cechu.

Gotowy wzór takich aneksów można pobrać tutaj: