Ważna informacja dla pracodawców i młodocianych pracowników!

Informujemy, iż do 18 kwietnia 2021 r. ograniczona będzie praktyczna nauka zawodu organizowana przez szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe.

Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu, w tym zajęcia w formach kursowych, będą prowadzone zdalnie – o ile z programu nauczania wynika taka możliwość.  

Ponadto do 18 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców.

Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.  

Rozporządzenie wchodzi w życie 29 marca 2021 r. Podstawa prawna: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zawieszenie-pracy-stacjonarnej-przedszkoli-do-11-kwietnia