Uwaga Pracodawcy! Zbliża się termin składania wniosków o refundację wynagrodzeń młodocianych.

Przypominamy, iż zbliża się termin składania wniosków w sprawie refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników do Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Kaliszu. Pracodawcy składają wniosek na uczniów, z którymi podpisali umowę kształcenia zawodowego w roku szkolnym 2021/2022.

Dokumenty o zawarcie umowy należy składać w terminie do 15 listopada.

UWAGA! Za datę złożenia wniosku o zawarcie umowy, przyjmuje się datę faktycznego wpływu do Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Kaliszu.