Umowa Partnerska z Krotoszyńską Izbą Rzemieślniczą podpisana!

W dniu 22 czerwca br. podpisano Umowę Partnerską pomiędzy Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu a Krotoszyńską Izbą Rzemieślniczą.

Krotoszyńska Izba Rzemieślnicza wejdzie też w skład Rady programowej ds. kształcenia zawodowego powołanej przy Marszałku Województwa Wielkopolskiego.

W wydarzeniu udział wzięli: Paulina Stochniałek- Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Dorota Kinal- Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki UMWW, Magdalena Sekura-Nowicka – Dyrektor CWRKDiZ w Kaliszu oraz ze strony Izby Rzemieślniczej Daria Szpurtacz – Dyrektor biura, Karol Januszkiewicz – Prezes Zarządu, Marek Pauliński – Zastępca Prezesa Zarządu.

Przed nami współpraca pełna nowych i ciekawych projektów na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego, w tym organizacja konkursu Wielkopolski Mistrz i Czeladnik Roku czy wydarzenia pn. Noc Zawodowców.

CWRKDiZ w Kaliszu wraz z Krotoszyńską Izbą Rzemieślniczą będą współpracować w szczególności w celu:

– wspierania kształcenia dualnego na terenie działalności Cechu, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia realizowanego na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego;

– upowszechniania modelu kształcenia dualnego;

– prowadzenia diagnozy rynku pracy z uwzględnieniem zawodów deficytowych i zawodów przyszłości.