Pracodawco, pamiętaj o wysłaniu aneksu do OHP

Przypominamy, że w związku ze zmianą stawek wynagrodzeń uczniowskich od 1 września 2023, należy do końca września 2023 wysłać do OHP Kalisz wniosek o aneks do umowy o refundację dla uczniów uczących się obecnie w klasie II i III. Nie dotyczy to uczniów, którzy skończyli już naukę lub rozpoczynają ją w tym roku.

Niezłożenie takiego wniosku w wyznaczonym terminie, skutkować będzie wypłacaniem refundacji za wynagrodzenia po starych stawkach do momentu złożenia wniosku o aneks.