Konkurs „Jakie znasz zawody?” w ramach Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030 zarządzanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Cech Rzemiosł Różnych w Krotoszynie zorganizował w grudniu 2022 konkurs plastyczny „Jakie znasz zawody?”. Do udziału zaproszono dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat oraz szkolnym klas 1-3 z terenu powiatu krotoszyńskiego.

Celem konkursu było kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy zawodowej i promowanie wiedzy o rynku pracy. Jego szczególną wartością jest wczesna edukacja o zawodach i propagowanie szacunku dla pracy. Poznając różne zawody dzieci zdobywają wiedzę o życiu społecznym i gospodarczym oraz uczą się szacunku dla pracy innych. Rozwijanie zainteresowań artystycznych poprzez wykonanie pracy plastycznej wpływa pozytywnie na kreatywność oraz umiejętność prezentowania własnych obserwacji i przemyśleń. Zadaniem konkursowym było stworzenie prac plastycznych przedstawiających ludzi wykonujących różne zawody rzemieślnicze.

Konkurs zrealizowano w ramach uczestnictwa w Rządowym Programie Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030 zarządzanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.