EGZAMINY CZELADNICZE 2023

Uwaga uczniowie przystępujący w tym roku do egzaminu czeladniczego.

Macie czas do 28 lutego 2023 na złożenie wniosku o przystąpienie do egzaminu czeladniczego. Wniosek można pobrać w biurze Cechu Rzemiosł Różnych w Krotoszynie ul. Floriańska 8 I piętro lub poniżej:

Wymagane dokumenty do egzaminu czeladniczego:

  • Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego
  • Fotografia (aktualna, czytelnie podpisana, format 35x45mm)
  • Oryginał dowodu opłaty egzaminacyjnej z podaniem imienia i nazwiska zdającego, dokonanej wyłącznie na podany na naszym wniosku rachunek bankowy
  • Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku niepełnoletnich kandydatów do egzaminów.

Młodociani pracownicy

  • Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego wraz z zaświadczeniem nauki zawodu wystawionym przez pracodawcę i potwierdzonym przez cech (jeżeli pracodawca jest członkiem cechu)
  • W przypadku zaliczenia nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz z świadectwami pracy.

Koszty egzaminu w pierwszym wyznaczonym terminie pokrywa pracodawca.