Opłaty za egzaminy:

- Egzamin mistrzowski -  1521,00 złotych

- Egzamin czeladniczy -    761,00 złotych

- Egzamin sprawdzający-  254,00 złote 

 

- Egzamin czeladniczy poprawkowy -    380,00 złotych

- Egzamin mistrzowski poprawkowy -   760,00 złotych

- Wydanie duplikatu świadectwa -           26,00 złotych                                           -