Opłaty za egzaminy:

- Egzamin mistrzowski -  1422,00 złote

- Egzamin czeladniczy -    711,00 złotych

- Egzamin sprawdzający-  237,00 złotych  

 

- Egzamin czeladniczy poprawkowy -    356,00 złotych

- Egzamin mistrzowski poprawkowy -   711,00 złotych

- Wydanie duplikatu świadectwa -           26,00 złotych                                           -