Stawki uczniowskie

Wynagrodzenie za pracę pracowników młodocianych w miesiącach:
wrzesień, październik, listopad 2019 r.
Rok nauki                                      Stawka
I                        241,96 do wypłaty 208,78
II                       290,35 do wypłaty 250,64
III                      338,75 do wypłaty 292,31

Składki ZUS
Podstawa na ubezpieczenie społeczne dla osób prowadzących działalność od I-XII 2019 r.
wynosi: 2859,00 zł
Podstawa na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących działalność od I-XII 2019 r.
wynosi:3803,56 zł