TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU  O ZAWARCIE UMOWY O REFUNDACJĘ WYNAGRODZEŃ WYPŁACONYCH MŁODOCIANYM PRACOWNIKOM ORAZ

SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

MIJA 15 LISTOPADA 2018 ROKU – LICZY SIĘ DATA WPŁYWU DO CE i PM w Kaliszu.

NA PODSTAWIE ZŁOŻONEGO W TERMINIE WNIOSKU WYDAWANA JEST DECYZJA O PRZYZNANIU REFUNDACJI.

Prosimy aby wnioski składane za pośrednictwem Biura Cechu były złożone do końca października celem ich weryfikacji i terminowego wysłania.

Nadanie tytułu czeladnika

W dniu 14  września w Sali reprezentacyjnej Cechu Rzemiosł Różnych zostały nadane tytuły czeladnika.

Nadania dokonał Prezes Krotoszyńskiej Izby Rzemieślniczej, Pan Józef Januszkiewicz wraz z Panem Adamem Sowińskim, zastępcą Prezesa. Dyplomy wręczali przewodniczący komisji egzaminacyjnych.

zobacz zdjęcia

Jeśli chcesz być instruktorem praktycznej nauki zawodu i mieć uczniów młodocianych w zawodzie SPRZEDAWCA, to odwiedź stronę Szkoła Profesja lub kliknij tutaj  

UWAGA

W zakładce "Ośrodek Dokształcania" opublikowano plan

kursów  na rok szkolny 2018/2019.