W niedzielę 2 grudnia 2018 roku o godz. 16 w kościele p.w.  Św.  Jana Chrzciciela w Krotoszynie, została odprawiona msza św.  w  intencji stolarzy, cieśli i tapicerów krotoszyńskiego rzemiosła. Mszę odprawiali ks. Prałat  dr Aleksander Gendera, ks. prałat  Ryszard  Dziamski oraz ks. dr Krzysztof Frąszczak. Msza, jak corocznie  odprawiana jest  w święto Barbary, patronki krotoszyńskich stolarzy, cieśli i tapicerów. 

Od dwóch lat w obchodach uczestniczy również  Krotoszyńska Izba Rzemieślnicza. Rzemieślnicy sprawujący opiekę nad ołtarzem św.  Barbary ufundowali klęcznik oraz paschał. W uroczystej mszy wzięły udział poczty sztandarowe Krotoszyńskiej Izby Rzemieślniczej, Cechu Rzemiosł Różnych, Cechu Stolarzy, Cieśli i Tapicerów. Po mszy odbyła się dalsza część uroczystości w Cechu Rzemiosł Różnych. Rzemieślnicy łamali się opłatkiem i przekazywali sobie życzenia świąteczne.

Cech Stolarzy, Cieśli i Tapicerów oraz Krotoszyńska Izba Rzemieślnicza

mają zaszczyt zaprosić swoich członków oraz krotoszyńskie

rzemiosło na uroczystość Św. Barbary, patronki stolarzy, cieśli i tapicerów.

Msza św. zostanie odprawiona w kościele

p.w. Św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie, w niedzielę 2 grudnia o godz.16.

Po mszy św. zapraszamy na uroczystości w

Cechu Rzemiosł Różnych

 

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU  O ZAWARCIE UMOWY O REFUNDACJĘ WYNAGRODZEŃ WYPŁACONYCH MŁODOCIANYM PRACOWNIKOM ORAZ

SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

MIJA 15 LISTOPADA 2018 ROKU – LICZY SIĘ DATA WPŁYWU DO CE i PM w Kaliszu.

NA PODSTAWIE ZŁOŻONEGO W TERMINIE WNIOSKU WYDAWANA JEST DECYZJA O PRZYZNANIU REFUNDACJI.

Prosimy aby wnioski składane za pośrednictwem Biura Cechu były złożone do końca października celem ich weryfikacji i terminowego wysłania.

Nadanie tytułu czeladnika

W dniu 14  września w Sali reprezentacyjnej Cechu Rzemiosł Różnych zostały nadane tytuły czeladnika.

Nadania dokonał Prezes Krotoszyńskiej Izby Rzemieślniczej, Pan Józef Januszkiewicz wraz z Panem Adamem Sowińskim, zastępcą Prezesa. Dyplomy wręczali przewodniczący komisji egzaminacyjnych.

zobacz zdjęcia