W dniu 4 grudnia o godzinie 16 w kościele pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela została odprawiona msza św.  w intencji stolarzy, cieśli i tapicerów. Po mszy św. odbyło się spotkanie w Domu Cechowym. Wkrótce szerzej o tym wydarzeniu.

Zdjęcia do galerii wykonał Pan Adam Sowiński.

zobacz zdjęcia

W dniu 26 września odbyły się uroczystości 50 - cio lecia oddania do użytku Domu Cechowego. O godzinie 11 w kościele p.w. Piotra i Pawła została odprawiona msza święta. W czasie mszy został poświęcony sztandar Cukierników i Piekarzy. Po mszy wszyscy udali się do kina gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Z okazji jubileuszu zostały nadane odznaczenia z  których najwyższe otrzymał Pan Krzysztof  Łyskawa – szablę im. Jana Kilińskiego.

Czytaj więcej: 50 lat Domu Cechowego w Krotoszynie

29 maja 2015 roku odbyła się WYSTAWA GOSPODARCZA - POZNAJ NASZE RZEMIOSŁO zorganizowana przez Cech Rzemiosł Różnych w Krotoszynie. Współorganizatorami imprezy był Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie, Ośrodek Szkolenia Zawodowego oraz Młodzieżowe Centrum Kariery z ramienia Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Poznaniu.

Czytaj więcej: POZNAJ NASZE RZEMIOSŁO

W dniu 11 maja 2014 roku odbyło się w naszym Cechu Walne Zgromadzenie Delegatów. Podczas obrad udzielono jednogłośnie absolutorium Zarządowi Cechu. Uchwałą WZD nadano tytuł Honorowego Członka Cechu Rzemiosł Różnych Panu Franciszkowi Lisiakowi.

Czytaj więcej: Walne Zgromadzenie Delegatów