Krawiec 04.01.2021 – 29.01.2021

Materiałoznawstwo odzieżowe Elżbieta Grządka-Werner selenasg19@gmail.com
Podstawy projektowania i konstrukcji odzieży Elżbieta Grządka-Werner selenasg19@gmail.com
Techniki wytwarzania odzieży Elżbieta Grządka-Werner selenasg19@gmail.com