Kelner 24.05.2021 – 18.06.2021

Kelner Bezpieczeństwo i higiena pracy w gastronomii Kazimiera Waśkowiak kazimiera.waskowiak@cech-krotoszyn.pl
Kelner Obsługa kelnerska Mariola Kaczmarek mk.mariolakaczmarek@gmail.com
Kelner Podstawy miksologii Mariola Kaczmarek mk.mariolakaczmarek@gmail.com
Kelner Technologia gastronomiczna Jadwiga Skrzypczak jadwiga.skrzypczak@op.pl
Kelner Język obcy w pracy kelnera Elżbieta Celka niemiecki.pkr@gmail.com

01.06.21, 1 lekcja, Mariola Kaczmarek, Klasa 1 - kelner, przedmiot - obsługa kelnerska, temat - predyspozycje do wykonywania zawodu kelnera

01.06.21, 2 lekcja, Mariola Kaczmarek, 1 klasa, przedmiot - obsługa kelnerska, temat - etyka w zawodzie kelnera

01.06.21, 3 lekcja, Mariola Kaczmarek, 1 klasa, przedmiot - obsługa kelnerska, temat - pierwsze wrażenie na linii kelner - gość

01.06.21, 4 lekcja, Mariola Kaczmarek, 1 klasa, przedmiot - obsługa kelnerska, temat - jak zbudować właściwa relacje z gościem

03.06.21, 5 i 6 lekcja, Mariola Kaczmarek, 1 klasa, przedmiot - obsługa kelnerska, temat - komunikacja werbalna i niewerbalna w pracy kelnera

03.06.21, 7 lekcja, Mariola Kaczmarek, 1 klasa, przedmiot - obsługa kelnerska, temat - klucz do sukcesu w zawodzie kelnera

03.06.21, 8 lekcja, Mariola Kaczmarek, 1 klasa, przedmiot - obsługa kelnerska, temat - dobra praktyka higieniczna w pracy kelnera

25.05, 1 i 2 lekcja, Mariola Kaczmarek, klasa 1 kelner, przedmiot - obsługa kelnerska, temat - higiena osobista i postawa w zawodzie kelnera

25.05, 3 lekcja, Mariola Kaczmarek, 1 klasa kelner, przedmiot - obsługa kelnerska, temat - strój służbowy kelnera

25.05, 4 lekcja, Mariola Kaczmarek, 1 klasa kelner, przedmiot- obsługa kelnerska, temat - wyposażenie zawodowe kelnera

27.05, 5 lekcja, Mariola Kaczmarek, 1 klasa kelner, przedmiot - obsługa kelnerska, temat - zagrożenia wypadkowe związane z praca kelnera

27.05, 7 lekcja, Mariola Kaczmarek, 1 klasa kelner, przedmiot - obsługa kelnerska, temat - choroby zawodowe w pracy kelnera

27.05, 8 lekcja, Mariola Kaczmarek, 1 klasa kelner, przedmiot - obsługa kelnerska, temat - stres w życiu zawodowym kelnera

08.06, 1 lekcja, Mariola Kaczmarek, klasa 1 kelner, przedmiot- obsługa kelnerska, temat- zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania kodeksu etyki zawodowej

08.06, 2 lekcja, Mariola Kaczmarek, klasa 1 kelner, przedmiot- obsługa kelnerska, temat - podział zakładów i placówek gastronomicznych

08.06, 3 lekcja, Mariola Kaczmarek, klasa 1 kelner, przedmiot - obsługa kelnerska, temat - charakterystyka zakładów i placówek gastronomicznych

08.06, 4 lekcja, Mariola Kaczmarek, klasa 1 kelner, przedmiot - obsługa kelnerska, temat - funkcjonalny układ pomieszczeń w zakładzie gastronomicznym

10.06, 5 i 6 lekcja, Mariola Kaczmarek, klasa 1 kelner, przedmiot - obsługa kelnerska, temat - rodzaje usług gastronomicznych i ich charakterystyka

10.06, 7 lekcja, Mariola Kaczmarek, klasa 1 kelner, przedmiot - obsługa kelnerska, temat- pomieszczenia części handlowo - usługowej zakładu gastronomicznego

10.06, 8 lekcja, Mariola Kaczmarek, klasa 1 kelner, przedmiot - obsługa kelnerska, temat - stanowiska pracy w zakładzie gastronomicznym

15.06, 1 lekcja, Mariola Kaczmarek, 1 kelner, przedmiot - obsługa kelnerska, temat - zakres czynności i kwalifikacje pracowników zakładu gastronomicznego

15.06, 2 i 3 lekcja, Mariola Kaczmarek, 1 kelner, przedmiot - obsługa kelnerska, temat - systemy obsługi w zakładach gastronomicznych

15.06, 4 lekcja, Mariola Kaczmarek, 1 kelner, przedmiot - obsługa kelnerska, temat - wyposażenie i sprzęt części handlowo - usługowej zakładu gastronomicznego

1706_5~1

17.06, 6 i 7 lekcja, Mariola Kaczmarek, 1 kelner, przedmiot - obsługa kelnerska, temat- dobór i użytkowanie bielizny stołowej

17.06, 8 lekcja, Mariola Kaczmarek, 1 kelner, przedmiot - obsługa kelnerska, temat - podsumowanie i sprawdzenie wiadomości i umiejętności

01.06.21, 2 i 3 lekcja, Mariola Kaczmarek, 1 klasa, kelner, przedmiot - podstawy miksologii, temat - predyspozycje zawodowe i wymagania do zawodu barman

03.06.21, 4 lekcja, Mariola Kaczmarek, 1 klasa, kelner, przedmiot - podstawy miksologii, temat - zadania i obowiązki barmana

03.06.21, 5 lekcja, Mariola Kaczmarek, 1 klasa, kelner, przedmiot - podstawy miksologii, temat- zagrożenia występujące w pracy barmana

24.05, 1 lekcja, Mariola kaczmarek, 1 klasa kelner, przedmiot - podstawy miksologii, temat - etyczne aspekty pracy w zawodzie barmana

25.05, 2 lekcja, Mariola Kaczmarek, 1 klasa kelner, przedmiot - podstawy miksologii, temat - odpowiedzialność moralna i prawna barmana

25.05, 3 lekcja, Mariola Kaczmarek, 1 klasa kelner, przedmiot - podstawy miksologii, TEMAT PRZEPISY PRAWA DOTYCZĄCE SPOSOBU SPRZEDAŻY I SPOŻYWANIA ALKOHOLU

27.05, 4 i 5 lekcja, Mariola Kaczmarek, 1 klasa kelner, przedmiot - podstawy miksologii, TEMAT SPOSOBY POZYSKIWANIA GOŚCI W LOKALU GASTRONOMICZNYM

31.05.21, 1 lekcja, Mariola Kaczmarek, 1 klasa, kelner, podstawy miksologii, temat - cechy psychofizyczne i kompetencje barmana

07.06, 1 lekcja, Mariola Kaczmarek, klasa 1 kelner, przedmiot - podstawy miksologii, temat - bazowe składniki napojów mieszanych

08.06, 2 lekcja, Mariola Kaczmarek, klasa 1 kelner, przedmiot - podstawy miksologii, temat - składniki przyprawowe, dekoracyjne i komplementarne napojów mieszanych

0806_3~2

10.06, 4 i 5 lekcja, Mariola Kaczmarek, klasa 1 kelner, przedmiot - podstawy miksologii, temat- elementy dekoracyjne napojów alkoholowych mieszanych

14.06, 1 lekcja, Mariola Kaczmarek, 1 kelner, przedmiot - podstawy miksologii, temat - dekorowanie napojów mieszanych

15.06, 2 lekcja, Mariola Kaczmarek, 1 kelner, przedmiot - podstawy miksologii, temat - dobór szkła i naczyń do podawania napojów mieszanych

15.06, 3 lekcja, Mariola Kaczmarek, 1 kelner, przedmiot - podstawy miksologii, temat - podsumowanie i sprawdzenie wiadomości i umiejętności

17.06, 4 i 5 lekcja, Mariola Kaczmarek, 1 kelner, przedmiot - podstawy miksologii, temat - klasyfikacja napojów mieszanych