Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 września 2013 roku nastąpi wyłączenie adresu cechkrot@wp.pl. Od tego dnia aktywne pozostaną e-maile podane na stronie Cechu Rzemiosł Różnych w zakładce "kontakt". Do dnia 1 września aktywne pozostają oba adresy e-mail.