W dniu 26 września odbyły się uroczystości 50 - cio lecia oddania do użytku Domu Cechowego. O godzinie 11 w kościele p.w. Piotra i Pawła została odprawiona msza święta. W czasie mszy został poświęcony sztandar Cukierników i Piekarzy. Po mszy wszyscy udali się do kina gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Z okazji jubileuszu zostały nadane odznaczenia z  których najwyższe otrzymał Pan Krzysztof  Łyskawa – szablę im. Jana Kilińskiego.

Czytaj więcej: 50 lat Domu Cechowego w Krotoszynie

29 maja 2015 roku odbyła się WYSTAWA GOSPODARCZA - POZNAJ NASZE RZEMIOSŁO zorganizowana przez Cech Rzemiosł Różnych w Krotoszynie. Współorganizatorami imprezy był Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie, Ośrodek Szkolenia Zawodowego oraz Młodzieżowe Centrum Kariery z ramienia Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Poznaniu.

Czytaj więcej: POZNAJ NASZE RZEMIOSŁO

W dniu 11 maja 2014 roku odbyło się w naszym Cechu Walne Zgromadzenie Delegatów. Podczas obrad udzielono jednogłośnie absolutorium Zarządowi Cechu. Uchwałą WZD nadano tytuł Honorowego Członka Cechu Rzemiosł Różnych Panu Franciszkowi Lisiakowi.

Czytaj więcej: Walne Zgromadzenie Delegatów

W drugą niedzielę stycznia gościliśmy na spotkaniu opłatkowym naszych seniorów. Zaproszonych gości przywitał Starszy Cechu Rzemiosł Różnych Pan Józef Januszkiewicz, ks. kanonik Ryszard Dziamski oraz członkowie Zarządu. 

Zdjęcia do  galerii wykonał Pan Adam Sowiński.

zobacz zdjęcia