W dniu 14 września 2016 odbyło się uroczyste wręczenie Dyplomów Czeladniczych w Krotoszyńskiej Izbie Rzemieślniczej. Dyplomy otrzymało 104 czeladników. Wręczenia dokonywali przewodniczący komisji egzaminacyjnych w togach Rzemiosła a pasowania na czeladnika dokonał Prezes Izby Rzemieślniczej Pan Józef Januszkiewicz szablą im. Jana Kilińskiego, najwyższym odznaczeniem w Rzemiośle.

Czytaj więcej: Pasowanie na czeladnika

Krotoszyńska Izba Rzemieślnicza informuje, że wnioski o egzamin czeladniczy powinny zostać złożone w biurze Izby do 15 lipca 2015 roku. Wszelkie dokumenty znajdują się w zakładce do pobrania a cennik w zakładce Opłaty-egzaminy.

4 czerwca 2016 r. uroczyście otwarto Krotoszyńską Izbę Rzemieślniczą. O godz. 11.00 biskup kaliski Edward Janiak sprawował mszę św. w kościele p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła, po której poświęcił i odsłonił tablicę pamiątkową w Cechu Rzemiosł Różnych - siedzibie Krotoszyńskiej Izby Rzemieślniczej.

Czytaj więcej: Krotoszyńska Izba Rzemieślnicza

 

W dniu 4 marca 2016 roku Cech Rzemiosł Różnych został uhonorowany Nagrodą Starosty Krotoszyńskiego „ Krotoszyński Dąb „ w kategorii : oświata.

Nagrodę odebrał w imieniu członków naszej organizacji Starszy Cechu,

Prezes Izby Rzemieślniczej, Pan Józef Januszkiewicz.