ZARZĄD CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W KROTOSZYNIE

 

Starszy Cechu: Józef Januszkiewicz

 I Podstarszy: Ryszard Kostka

 II Podstarszy: Adam Sowiński

 Sekretarz: Marek Duczmal

 Skarbnik: Krzysztof Łyskawa

 Członek Zarządu: Stanisław Gdynia

 Członek Zarządu: Eugeniusz Grześkowiak

 Członek Zarządu: Tadeusz Kierakowicz

 Członek Zarządu: Andrzej Robaszkiewicz

 Członek Zarządu: Marek Wojciechowski

Członek Zarządu: Karol Januszkiewicz

 

 KOMISJA REWIZYJNA

 

Przewodnicząca: Danuta Napierała-Marcinkowska

Z-ca Przewodniczącego: Maciej Błażejewski

Sekretarz: Michał Łyskawa

Członkowie: Ireneusz Szlachta

Jakub Kierakowicz


 

SĄD CECHOWY

 

Przewodnicząca: Marianna Gacka

Z-ca Przewodniczącego: Marek Pachciarz

Sekretarz: Jarosław Januszkiewicz

Członkowie: Tomasz Paterek

Roman Włodarczyk

 

DYREKTOR BIURA CECHU

 

mgr inż. Rafał Wolkenstein