Wynagrodzenie za pracę pracowników młodocianych w miesiącach: 

 czerwiec, lipiec, sierpień  2018 r.

Rok nauki

Stawka

I

184,91

do wypłaty

159,11

II

231,14

do wypłaty

199,45

III

277,37

do wypłaty

239,34