Wynagrodzenie za pracę pracowników młodocianych w miesiącach: 

 marzec, kwiecień, maj  2018 r.

Rok nauki

Stawka

I

180,67

do wypłaty

155,90

II

225,83

do wypłaty

194,87

III

271,00

do wypłaty

233.84