Wynagrodzenie za pracę pracowników młodocianych w miesiącach: 

 grudzień 2018 r. styczeń, luty 2019 r.

Rok nauki

Stawka

I

183,21

do wypłaty

158,09

II

229,01

do wypłaty

197,61

III

274,81

do wypłaty

237,14