Wynagrodzenie za pracę pracowników młodocianych w miesiącach: 

 wrzesień, październik, listopad  2018 r.

Rok nauki

Stawka

I

180,84

do wypłaty

156,05

II

226,05

do wypłaty

195,06

III

271,26

do wypłaty

234,07