Wynagrodzenie za pracę pracowników młodocianych w miesiącach: 

 wrzesień, październik, listopad 2019 r.

Rok nauki

Stawka

I

241,96

do wypłaty

208,78

II

290,35

do wypłaty

250,64

III

338,75

do wypłaty

292,31