Podstawa na ubezp. społ. dla osób prowadzących działalność od I-XII 2018 r.

wynosi: 2665,80 

Podstawa na ubezp. zdr. dla osób prowadzących działalność od I-XII 2018 r.

wynosi: 3554,93 zł