Podstawa na ubezp. społ. dla osób prowadzących działalność od I-XII 2019 r.

wynosi: 2859,00

Podstawa na ubezp. zdr. dla osób prowadzących działalność od I-XII 2019 r.

wynosi:3803,56