Od 01.02.2009 r. powołano Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Krotoszynie, którego organem założycielskim i prowadzącym jest Cech Rzemiosł Różnych w Krotoszynie.

Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

(lub placówce) przez wizytatorów do spraw ewaluacji.

Raport (pdf)