|17 zdjęć| 4.12.2013
Święto stolarzy, cieśli, tapicerów i rzeźbiarzy

|306 zdjęć| 21.09.2013
60-lecie Cechu Rzemiosł Różnych

|20 zdjęć| 07.2013
Lipsk

|13 zdjęć| - 19.04.2013
Walne Zgromadzenie Delegatów

|22 zdjęcia| 31.08.2012
Uroczyste wręczenie świadectw

 
|38 zdjęć| 15.01.2012
Doroczne spotkanie opłatkowe z seniorami
 
|24 zdjęcia| 4.01.2012
Spotkanie noworoczne
 
|34 zdjęcia| 4.12.2011
Spotkanie stolarzy i tapicerów w dniu patronki św. Barbary

 
|39 zdjęć| 8.09.2011
Uroczyste wręczenie Świadectw Czeladniczych w zawodzie Mechanik pojazdów samochodowych, Cukiernik, Blacharz samochodowy

 
|16 zdjęć| 18.04.2011
Spotkanie z posłem Maciejem Orzechowskim

 
|65 zdjęć| 11.04.2011
Walne Zebranie Delegatów

 
|14 zdjęć| 8.03.2011
Dzień Kobiet

 
|44 zdjęcia| 16.01.2011
Msza Święta w intencji Rzemiosła